Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed handler om den begyndende opmærksomhed på matematiske begreber som f.eks. tal og tælling, former og geometri, mængder og måling. Noget som børn helt naturligt er optagede af. Børn går f.eks. op i, hvad der er stort og småt, om der er få eller mange, hvad der er tungt eller let, ligesom børn kan genkende former og kan lide at sortere ting.

 

Matematisk opmærksomhed er ikke faglig matematik med opgaver, hvor der er et rigtigt eller forkert svar. Det handler derimod om at være opmærksom på børns nysgerrighed, gribe de muligheder i hverdagen, hvor børn kan træne deres matematiske forståelse og på den måde understøtte børnene i deres forståelse af verden.

Lokalisering

Design

Tælling

Måling

Leg & spil

Forklaring & argumentation

Matematik i Minimorfi

Matematikken i Minimorfi adskiller sig fra den matematik, børn møder senere i skolen. I Minimorfi er der fokus på at styrke børns tidlige matematiske kompetencer på en legende måde. Her kan børn få øjnene op for former, mønstre, størrelser og tal. Minimorfi er baseret på seks matematiske aktiviteter formuleret af den britiske matematikdidaktiker Alan Bishop som seks måder, børn kan forholde sig til matematik på: Lokalisering – Design – Tælling – Måling – Leg & spil – Forklaring & argumentation.

 

Matematik i alting

Visuelt tager Minimorfi udgangspunkt i den nære verden, der omgiver børnene. Der er masser af skønhed i hverdagsting, små dippedutter og ting, man kan finde i køleskabet, skufferne og naturen – og der er masser af matematik i dem også. Ved at anvende rigtige ting og genstande i det visuelle spilunivers styrkes forbindelsen til børnenes fysiske verden. Den visuelle stil i Minimorfi er på den måde med til at skærpe børnenes opmærksomhed overfor deres omgivelser, så de får øje på matematikken…

 

Den voksnes rolle

Det er vigtigt at holde sig for øje, at man først kan tale om matematisk opmærksomhed, når der er en bevidst opmærksomhed omkring det matematiske indhold. Det betyder, at den voksnes rolle, italesættelsen af det, barnet møder i spillet, og også de sociale relationer barnet indgår i, er meget vigtige i forhold til arbejdet med matematisk opmærksomhed.

 

Tidlige matematiske færdigheder

Forskning har vist, at der er rigtig god grund til at arbejde målrettet med matematisk opmærksomhed i dagtilbuddene: Tidlige matematiske færdigheder er centrale for børns videre læring og succes i skolen, og den viden, børn har med sig, når de starter i skole, kan måles langt senere. Den kan også spores i børnenes senere udvikling af læsefærdigheder og sproglige kompetencer.