Design

Design handler om at kunne beskrive og skabe former. Det handler f.eks. også om mønstre og symmetri.

I Mini Morfi indgår design i mange af spillene. Der er mange anledninger til at snakke om former, genkende mønstre, fremstille egne mønstre og eksperimentere med figurer og rumlighed.

Design – viden om

Design, abstraktion, form, æstetik, ligheder, geometriske figurer, symmetri, proportioner, skala.