Forklaring & argumentation

Forklaring & argumentation handler om at finde sammenhænge og forstå sine omgivelser, og det handler om at forklare og begrunde.

 

Forklaring & argumentation er ikke i sig selv matematiske aktiviteter. Det handler i høj grad om det samspil, man som voksen har med barnet omkring matematiske aktiviteter. I Mini Morfi handler det om at være undersøgende i sin tilgang, at stille spørgsmål til ting og have de situationer for øje, hvor barnet kan forklare og argumentere og så give tid til det.

 

“Hvorfor tror du, det er sådan? “Hvad mon der sker, hvis..?” “Hvad tænker du, at..?”…

 

Forklaring og argumentation

Ligheder – forskelle, hvis… så…, når… så…, regler, beskrivelser, forklaringer, overbegreber