Måling

Måling handler om at sammenligne, beskrive størrelser og sætte i rækkefølge. Børn er naturligt optaget af at måle og sammenligne – f.eks. deres alder, højde eller hvem, der løber hurtigst. Forståelsen for måling udvikles igennem sammenligninger og deres egne erfaringer med målinger af vægt, længde eller andet.

 

I Mini Morfi kan man snakke med børn om størrelser. Hvem passer sammen i størrelse, hvem er størst eller mindst? Man kan genkende forskellige størrelser og sætte ting i rækkefølge.

 

Måling – viden om

Orden, rækkefølge, størrelse, længde, vægt, ord der beskriver forskelle f. eks stor/lille, tyk/tynd.