Tælling

Tælling handler om at bruge tal til optælling. Selv helt små børn møder tal i mange forskellige sammenhænge i deres hverdag – både i form af tælling, talord, optælling og talsystemer.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på tælling og antalsbestemmelse. Når man træner tælling, giver det en forståelse af talrækken. Børn kan bestemme antal før de kan tælle. Sammenhængen mellem antalsbestemmelse og tælling sker, når barnet erkender, at det sidste tal, der bliver sagt i optællingen, samtidig angiver antallet.

 

Tælling – viden om

Tal, talord, mængde, optælling, talsystemer, tælle på fingre