Lokalisering

Lokalisering handler om at lære at finde rundt i sine omgivelser og om at vurdere muligheder og begrænsninger. Hvor er ting placeret i rummet, og hvordan finder man derhen? Hvad er ved siden af, ovenpå eller er det langt væk?

 

I Mini Morfi kan man opdage forskellige ting på kortet og finde ud af, hvordan man kan komme derhen. I minispillet med postbudet Upsi skal man levere post på de rigtige “adresser”, før pakkerne kan åbnes. “Adresserne” består af tal og talsymbolik på postkasserne. Der er også mange muligheder for at træne forholdsord.

 

Lokalisering – viden om

Forholdsord, rutebeskrivelser, lokationer, retninger, rejser, distancer, linier, kort.